Inschrijven ScriptAcademy Opleiding

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de tweejarige ScriptAcademy opleiding (2020-2021). Wij heten je van harte welkom! Omdat we de kwaliteit van de opleiding willen garanderen, hanteert ScriptAcademy de volgende toelatingsprocedure: naast de inschrijving ontvangen wij graag de volgende documenten via mail op info(at)scriptacademy.nl:

1. een beknopt CV
2. een korte motivatiebrief (hooguit een pagina)
3. eerder werk in de vorm van een korte film-scenario van maximaal twintig pagina’s (bijvoorbeeld de korte film, die je in de zesdaagse Basiscursus hebt ontwikkeld).
Als alternatief kan je een schrijfopdracht bij ons opvragen. Ook kan in overleg ander materiaal worden ingediend (denk aan een kort toneelstuk, een stuk proza, een losstaande dialoog, ideeën voor scenario’s etc). Neem in dat geval even contact met ons op.

Er zijn twee toelatingsrondes:

Eerste ronde toelating  (met uitslag begin september):
Studenten die al eerder de Basiscursus hebben gevolgd, kunnen in juli/augustus toelating doen. Begin september zullen zij bericht van plaatsing ontvangen.

Tweede ronde toelating (met uitslag mid oktober):
Als je je voor de Basiscursus in het najaar hebt opgegeven en tevens van plan bent om de opleiding te volgen, neemt je automatisch deel in de tweede ronde van toelating. De toelating volgt direct na de Basiscursus.

NB: Studiekosten zijn op dit moment nog fiscaal aftrekbaar bij de Belastingdienst. Deze optie wordt in 2021 waarschijnlijk afgeschaft, waardoor het starten van een opleiding in 2020 voordelig kan zijn. Informeer bij je boekhouder of belastingadviseur voor meer informatie.