Toelating _ _

Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, hanteert ScriptAcademy een toelatingsprocedure. In principe geeft het met goed gevolg afleggen van de Basiscursus toegang tot de opleiding. Bij twijfel hierover of bij instroom van buiten ontvangen we naast de inschrijving graag voor 1 augustus de volgende documenten via mail op info(at)scriptacademy.nl:

1. een beknopt cv
2. een korte motivatiebrief (hooguit een pagina)
3. eerder werk in de vorm van een kort filmscenario van maximaal twintig pagina’s

Als alternatief kun je een schrijfopdracht bij ons opvragen. Ook kan in overleg ander materiaal worden ingediend (denk aan een kort toneelstuk, een stuk proza, een losstaande dialoog, ideeën voor scenario’s etc.). Neem in dat geval even contact met ons op.
Uiterlijk 1 september ontvang je de uitslag.