Toelating _ _

Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, hanteert ScriptAcademy de volgende toelatingsprocedure: naast de inschrijving ontvangen wij graag de volgende documenten via mail op info(at)scriptacademy.nl:

1. een beknopt CV
2. een korte motivatiebrief (hooguit een pagina)
3. eerder werk in de vorm van een korte filmscenario van maximaal twintig pagina’s (bijvoorbeeld de korte film, die je in de zesdaagse Basiscursus hebt ontwikkeld). Als alternatief kan je een schrijfopdracht bij ons opvragen. Ook kan in overleg ander materiaal worden ingediend (denk aan een kort toneelstuk, een stuk proza, een losstaande dialoog, ideeën voor scenario’s etc). Neem in dat geval even contact met ons op.

Er zijn twee toelatingsrondes:

Eerste ronde toelating (met uitslag begin september):
Studenten die al eerder de Basiscursus hebben gevolgd, kunnen in de zomer toelating doen. De deadline hiervoor is 21 augustus, de uitslag word begint september bekend gemaakt.

Tweede ronde toelating (met uitslag 21 oktober):
Als je de Basiscursus in het najaar volgt en van plan bent aansluitend de opleiding te volgen, dan kun je direct na de cursus toelating doen met de korte film die je geschreven hebt. De deadline hiervoor is 16 oktober; de uitslag volgt uiterlijk 21 oktober.