Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor onze cursussen en/of opleiding.

Werktuig PPO

Voor mensen werkzaam in de culturele en creatieve sector, of je nu zzp-er of in loondienst bent,  is er Werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling), een programma van de rijksoverheid. Het is eenvoudig aan te vragen en je krijgt snel antwoord. Je kunt tot maximaal 1/3 van de kosten en maximaal 2.000 euro per 12 maanden vergoed krijgen. Geschikt voor onze cursussen en de opleiding. Zie de exacte voorwaarden op de website van PPO. Soms verwijzen ze ook door naar andere subsidiemogelijkheden. De regeling loopt tot en met 2024.

Filmfonds

Bij het Filmfonds kun je een bijdrage aanvragen voor individuele training. Voorwaarde is dat je aantoonbaar minimaal 2 jaar werkzaam bent in de filmsector. Filmfonds vergoedt maximaal 75% van de kosten, tot 3.000 euro per jaar. Meerjarige opleidingen komen niet in aanmerking, maar onze cursussen wel. Meer info en voorwaarden, zie de website van Filmfonds.

AFK

Amsterdammers die aantoonbaar minimaal 4 jaar werkzaam zijn in het vakgebied kunnen een stipendium aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Zie hier voor de exacte voorwaarden, deadlines en aanmeldprocedure.

Fundatie van Renswoude

De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Den Haag verstrekt studietoelagen aan jongeren tussen de 15 en 29 jaar, ook voor particuliere opleidingen zoals ScriptAcademy. Naast de leeftijdsgrenzen hanteren zij financiële criteria, waarbij ook het inkomen van de ouders wordt meegewogen. De Fundatie geeft maximaal 7.500 euro per jaar. Voor meer informatie zie fundatievanrenswoude.nl.

Vlaams Audiovisueel Fonds

Voor studenten uit Vlaanderen zijn er mogelijkheden bij VAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds. Meer informatie vind je hier.