Inschrijving opleiding ScriptAcademy

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de opleiding bij de ScriptAcademy (2018-2019). Wij heten je graag welkom! Omdat we de kwaliteit willen blijven garanderen, hanteert ScriptAcademy de volgende toelatingsprocedure: naast de inschrijving ontvangen wij graag de volgende documenten via mail op info(at)scriptacademy.nl:

1. een beknopt CV
2. een korte motivatiebrief (hooguit een pagina)
3. eerder werk in de vorm van een korte film-scenario van maximaal 20 pagina’s (bijvoorbeeld de Kort, die je in de basiscursus hebt ontwikkeld).
Als alternatief kan je een schrijfopdracht bij ons opvragen. Ook kan in overleg ander materiaal worden ingediend (denk aan een kort toneelstuk, een stuk proza, een losstaande dialoog, ideeën voor scenario’s etc… Neem dan even contact met ons op.

Er zijn twee toelatingsrondes:

Eerste ronde toelating  (met uitslag begin september):
Begin september zullen wij 2/3 van de plekken toekennen. Je ontvangt dan een bericht van plaatsing.

Tweede ronde toelating (met uitslag in oktober):
Een derde van de plekken kennen wij na de basiscursus in de herfst toe. Wie in de eerste ronde nog geen toekenning heeft ontvangen, kan alsnog in de tweede ronde geplaatst worden. Als je je voor de basiscursus in de herfst hebt opgegeven en tevens van plan bent om de opleiding te volgen, hoef je nog geen CV, motivatie of eerder werk op te sturen. Je neemt dan automatisch deel in de tweede ronde van toelating.

Voor studenten die van plan zijn om de basiscursus over te slaan en direct bij de eerste vervolgcursus in november willen instromen, zullen wij individuele gesprekken inplannen. Neem in dat geval contact met ons op.