De data voor 2016 – 2017 staan online

Dit najaar trappen we af met maar liefst twee basiscursussen, omdat gebleken is dat deze heel snel vol zitten. Onder een klein voorbehoud beginnen we al op 8 september met de eerste basiscursus, gegeven door Moniek Kramer. Enkele weken daarna, op 29 september geeft Henk Burger de tweede. Aanlsuitend op de tweede basiscursus volgen de vier vervolgcursussen die samen het eerste jaar van de tweejarige opleiding vormen.

Klik hier voor alle data en modules.