Het eerste jaar zit erop…

Blije gezichten na een geslaagd eerste jaar op de ScriptAcademy. De studenten hebben veel geleerd; ze kunnen alternatieven voor de klassieke Hollywoodnarratie toepassen, in hun personageconstellatie kunnen ze nu gebruik maken van archetypes en functionele dramatische karakters zoals antagonisten en mentoren. Ze kunnen praktisch scenes bouwen vanuit een stuwende structuur. De ScriptAcademy kijkt uit naar hun vervolgtraject in het TweedeJaar.