De data voor 2017-2018 staan online

Dit najaar trappen we af met een Eye Opener op 2 September en een basiscursus op 7 September. Aansluitend volgen de vier vervolgcursussen die samen het eerste jaar van de tweejarige opleiding vormen.

Klik hier voor alle data en modules.